amateur sportsman


amateur sportsman
sportininkas mėgėjas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Žmogus, kuris nuosekliai tobulina savo fizines galias, sportinį meistriškumą ir yra įsitikinęs, kad tai būtina jo sveikatai, fizinei bei dvasinei gerovei. Sportininkas mėgėjas savo, artimųjų, visuomenės džiaugsmui dalyvauja sporto varžybose, griežtai laikydamasis tarptautinių taisyklių ir negaudamas iš to jokios materialinės naudos. Reikiamų sąlygų rengtis atsakingoms varžyboms ir siekti gerų rezultatų sudarymas (sporto stovyklos, atlyginimas už transportą, prarastas darbo dienas ir individualų sporto inventorių, darbingumo atgavimo priemonės, stipendijos) nėra sportininko mėgėjo statuso pažeidimas.Pirminė žodžio mėgėjas reikšmė – žmogus, dalyvaujantis bet kurioje meno, amato, žaidimo, sporto ar kitoje veikloje tik savo pasitenkinimui ir pasilinksminimui. Sportininkas mėgėjas apibūdinimas pirmą kartą pasirodė XIX a. pradžioje Anglijoje. Mėgėju buvo vadinamas XIX a. vidurio Anglijos džentelmenas, niekada nedalyvavęs kartu su profesionalais atvirose varžybose nei dėl piniginio atlygio, nei dėl prizų ir savo gyvenime nedirbęs kūno kultūros mokytoju, instruktoriumi arba mechaniku, amatininku, juodadarbiu; kas turėjo profesinių (amato) gabumų, nebuvo leidžiamas į mėgėjų sportą. Antai 1923 m. irklavimo varžybose Oksforde vienam iš komandos narių – valtininkui – uždraudė dalyvauti varžybose.Pagal 1894 m. TOK nuostatą sportininkas mėgėjas gali būti kiekvienas žmogus, niekada nedalyvavęs atvirose varžybose, nesivaržęs dėl piniginių prizų ar pinigų, nestojęs į sportinę kovą su profesionalais ir nedirbęs mokamu kūno kultūros mokytoju arba instruktoriumi.Pagal 1920 m. TOK nuostatą – kiekvienas žmogus, galintis varžytis olimpinėse žaidynėse, jei niekada: nedalyvavo varžybose dėl piniginio prizo, pinigų arba jokiose lažybose; nebuvo apdovanotas jokia pinigine parama už dalyvavimą varžybose (gali būti atlyginamos tik varžybų išlaidos); negavo jokios premijos už varžybose sugaištą laiką (2 savaites); nepardavė ir neužstatė varžybose iškovotų prizų.Pagal 1958 m. TOK nuostatą – kiekvienas sportininkas, kurio dalyvavimas sporto varžybose nebuvo ir nėra susijęs su materialinės naudos siekimu.Pagal XX a. 7-ojo dešimtmečio TOK nuostatą – sportuojantys savo malonumui, poilsiui asmenys, kurių sportinės veiklos pagrindas yra sporto pomėgis, o ne suinteresuotumas gauti algą arba atlygį už sportavimą.Pagal 1971 m. TOK nuostatą – sportininkas, kuris laikosi tradicinės olimpinės dvasios ir etikos, sportuoja poilsio valandomis, negaudamas už tai jokio atlygio. Sportas neturi būti jo gyvenimo šaltinis. Sportininkas mėgėjas turi turėti savo pagrindinę profesiją, kad garantuotų savo dabartį ir ateitį. Jis negali būti profesionalas dabar arba anksčiau buvęs profesionalu; neturi būti treneris, kūno kultūros mokytojas; gali dalyvauti olimpinėse žaidynėse.1987 m. Atleto kodekse rašoma, kad, norėdamas dalyvauti olimpiniame sąjūdyje ir olimpinėse žaidynėse, sportininkas mėgėjas turi gerbti Olimpinę chartiją, taip pat savo sporto šakos tarptautinės federacijos taisykles, kurioms pritaria TOK, ir jų laikytis.Taip beveik išnyko riba tarp mėgėjų ir profesionalų. atitikmenys: angl. amateur athlete; amateur sportsman vok. Amateur, m; Amateursportler, m rus. спортсмен-любитель

Sporto terminų žodynas. T. 1. 2-asis patais. ir papild. leid.: Aiškinamasis žodynas. Angliški, vokiški, rusiški terminų atitikmenys. Būtiniausios žinios. 2002.

Look at other dictionaries:

  • Amateur — sportininkas mėgėjas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Žmogus, kuris nuosekliai tobulina savo fizines galias, sportinį meistriškumą ir yra įsitikinęs, kad tai būtina jo sveikatai, fizinei bei dvasinei gerovei. Sportininkas… …   Sporto terminų žodynas

  • amateur athlete — sportininkas mėgėjas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Žmogus, kuris nuosekliai tobulina savo fizines galias, sportinį meistriškumą ir yra įsitikinęs, kad tai būtina jo sveikatai, fizinei bei dvasinei gerovei. Sportininkas… …   Sporto terminų žodynas

  • amateur — 1. noun 1) the crew were all amateurs Syn: nonprofessional, nonspecialist, layman, layperson; dilettante; informal greenhorn Ant: professional 2) what a bunch of amateurs Syn: bungler …   Thesaurus of popular words

  • sportsman — ⇒SPORT(S)MAN, (SPORTMAN, SPORTSMAN)subst. masc. A. Vieilli. Celui qui pratique le sport hippique. (...) tu ne peux manquer de devenir un sportsman accompli. Bon, fit Robert en riant, et Papa qui veut faire de moi un marin, que dira t il? (VERNE,… …   Encyclopédie Universelle

  • amateur — {{Roman}}I.{{/Roman}} noun 1 sb who does an activity for pleasure, not money ADJECTIVE ▪ gifted, talented, top ▪ enthusiastic (esp. BrE), keen (BrE) ▪ gentleman (BrE) …   Collocations dictionary

  • sportsman, sportswoman — noun (esp. BrE) ADJECTIVE ▪ famous ▪ great, outstanding (BrE) ▪ one of the greatest sportswomen this country has produced ▪ all round (BrE) ▪ …   Collocations dictionary

  • sportsman — Synonyms and related words: Nimrod, adventurer, amateur athlete, archer, athlete, ballplayer, baseballer, baseman, batter, battery, beater, betting ring, bettor, big game hunter, blocking back, boneshaker, bowman, cardshark, cardsharp,… …   Moby Thesaurus

  • PSA Sportsman of the Year — The PSA Sportsman of the Year is given by the Philippine Sportswriters Association to the best Filipino athletes annually. It is one of the most prestigious sport related awards in the Philippines. Notable athletes who were given this award… …   Wikipedia

  • Best Outdoor Sportsman ESPY Award — The Best Outdoor Sportsman ESPY Award was presented annually from 2002 to 2005 to the outdoor sportsperson , irrespective of gender or specific sport contested, adjudged to be the best in a given calendar year of those contesting the outdoor… …   Wikipedia

  • George Wright (sportsman) — Infobox MLB retired name=George Wright position=Shortstop bgcolor1=#af0039 bgcolor2=#af0039 textcolor1=white textcolor2=white birthdate=January 28 1847 city state|Yonkers|New York deathdate=death date and age|1937|8|21|1847|1|28 city… …   Wikipedia